در ویدئوی زیر نحوه ی کار با سیستم را برای شما توضیح داده ایم :